Artikelen door LeoHoksbergen

1 juli informatieavond cameraplan Haatland

Op Haatland wordt regelmatig ingebroken en zijn al vaker onveilige situaties voorgevallen. Daarom werkt de stichting samen met een klankbordgroep van bedrijven, de wijkagent, de gemeente en een externe deskundige aan een plan voor de invoering van camerabewaking op het bedrijventerrein. De hoofdlijnen voor dit plan zijn nu gereed. Wij nodigen u graag uit voor […]

10 april a.s. actiedag ‘Ondermijning’

De gemeente Kampen organiseert op 10 april a.s. samen met de politie en brandweer een actiedag Ondermijning. Deze dag staat in het teken van verbinding met de ondernemers. Het is belangrijk om samen een aantrekkelijk en veilig leef- en vestigingsklimaat te creëren voor ondernemers op bedrijventerreinen. Preventie is een belangrijk uitgangspunt maar gaat uiteindelijk in […]

Offertetraject camerabeveiliging, maart 2024

In de afgelopen maanden is het bestuur van de stichting samen met een werkgroep van ondernemers op Haatland en een externe deskundige aan de slag gegaan met de uitwerking van de cameraplannen. Cameraposities zijn verder uitgewerkt en een technisch programma van uitgangspunten is opgesteld. Vervolgens is aan een drietal gespecialiseerde bedrijven een uitvraag gedaan voor […]

Bewonersavond Haatland over camerabeveiliging

Op 25 oktober jl. heeft er in het werkcafé bij Impact een informatieavond plaatsgevonden voor bewoners op Haatland over de in voorbereiding zijnde plannen voor de camerabeveiliging op Haatland. Circa 90 bewoners van het bedrijventerrein waren hiervoor uitgenodigd. De bewoners zijn tijdens deze avond geïnformeerd over de invulling van het cameratoezicht op Haatland. Het realiseren […]