Veiligheid en camerabewaking

Een belangrijk speerpunt van de Stichting is het samen werken aan een veilig en goed onderhouden bedrijventerrein. Dit loopt langs een tweetal sporen.

Camerabeveiligingsysteem

De stichting gaat plannen uitwerken voor een camerabeveiligingsysteem op het bedrijventerrein. Hierin zal nauw worden samengewerkt met een professioneel beveiligingsbedrijf, gemeente en politie, zodat camerabeelden tijdig worden uitgelezen en regelmatig rapportages worden uitgebracht aan het stichtingbestuur.  Als er sprake is van inbraak of diefstal of andere vormen van overlast of schade wordt hierover ook contact gelegd met de gemeente en politie zodat hierop gehandeld kan worden.

Klik hier voor een laatste nieuwsbrief over de aanpak van de camerabeveiliging.

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen

De stichting werkt nauw samen met de gemeente, politie en brandweer in een werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen voor het bedrijventerrein. Een aantal keren per jaar vindt een gezamenlijke schouw over het hele bedrijventerrein plaats en worden knelpunten in kaart gebracht en aangepakt. Daarnaast wordt samen een actieplan voor drie jaar opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt hoe samen het bedrijventerrein schoon, heel en veilig kan blijven. De stichting trekt ook bij de gemeente aan de bel als het beheer van het openbaar gebied niet op orde is (zie beheer).

Klik op deze link voor meer informatie in de media

Website realisatie door BrugMedia BV | © Copyright - Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Haatland