Beheerorganisatie

Wie zijn wij?

Er is op initiatief van de IC Kampen een nieuwe Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Haatland opgericht. Deze stichting is een samenwerkingsverband van en voor álle ondernemers op het bedrijventerrein Haatland in Kampen. In het bestuur zitten ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein en die worden voorgedragen vanuit het IC-bestuur. De huidige bestuursleden zijn Jan van Wendel (voorzitter), Hans Vermeer (secretaris) en Willem van der Haven (penningmeester).

Bij de uitwerking van de plannen wordt het bestuur ondersteund door een professionele parkmanager (Leo Hoksbergen).

Elke ondernemer op Haatland kan lid worden van de IC en op deze wijze ook meepraten over de plannen van de stichting. Meer informatie over de IC Kampen is te vinden op www.ickampen.nl.

Financiën

De activiteiten van de stichting worden gefinancierd vanuit een ondernemersfonds. Hoe werkt dit? 

Ondernemers op het bedrijventerrein met een reclameuiting aan de gevel betalen een reclamebelastingbijdrage aan de gemeente gebaseerd op de Woz-waarde van hun pand. De gemeente heeft eind 2021 een reclamebelastingverordening vastgesteld waarin deze bijdragen zijn opgenomen. De gemeente int vervolgens deze bijdrage bij elke ondernemer en keert de opbrengst hiervan vervolgens als subsidie uit aan de stichting. Daarmee blijft het dus geld van en voor ondernemers! 

De door de gemeente vastgestelde reclamebijdragen voor de WOZ-waarde per reclamebelastingplichtige zijn volgens de reclamebelastingverordening:

Tot en met € 80.000:                                         €    250,00

Vanaf € 80.001 tot en met € 125.000:               €    325,00

Vanaf € 125.001 tot en met € 250.000:             €    425,00

Vanaf € 250.001 tot en met € 350.000:             €    499,00

Vanaf € 350.001 tot en met € 500.000:             €    699,00

Vanaf € 500.001 tot en met € 750.000:             €    899,00

Vanaf € 750.001 tot en met € 1.000.000:          € 1.250,00

Vanaf € 1.000.001 tot en met € 1.500.000:       € 1.550,00

Vanaf € 1.500.001 tot en met € 2.000.000:       € 2.300,00

Vanaf € 2.000.001:                                            € 2.600,00

Het bestuur van de stichting heeft een begroting gemaakt voor de komende jaren waarin de speerpunten voor het bedrijventerrein zijn uitgewerkt. Een eerste indicatieve begroting is in 2022 gemaakt en op hoofdlijnen hier te downloaden. Het offertetraject voor de camerabeveiliging op Haatland bepaalt de uiteindelijke uitgaven en wordt momenteel uitgewerkt. Jaarlijks wordt middels een jaarrekening verantwoording afgelegd aan zowel de ondernemers op Haatland als aan de gemeente.

Website realisatie door BrugMedia BV | © Copyright - Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Haatland