21 november 2022 – De Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Haatland is van start gegaan en de nieuwe website is operationeel! Het stichtingsbestuur heeft een werkplan voor de komende periode gemaakt waarmee zij aan de slag gaat. Speerpunten hierin zijn het opzetten van een goede communicatie naar de bedrijven op Haatland, de planuitwerking voor de camerabewaking en het maken van afspraken met de gemeente over het groenbeheer op het bedrijventerrein.