Op donderdag 23 juni 2022 heeft de gemeente Kampen een uitvoeringsovereenkomst gesloten met de Stichting ondernemersfonds bedrijventerrein Haatland. Met deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal bereikt voor het versterken van de kwaliteit van het bedrijventerrein.

Primair wordt ingezet op het realiseren van cameratoezicht om de veiligheid op het bedrijventerrein te vergroten. Ook het invoeren van een vorm van parkmanagement maakt onderdeel uit van de plannen van de stichting. Wethouder Bas Wonink: “Ik heb veel waardering voor de ondernemers die dit initiatief hebben genomen. Zij realiseren hiermee voorzieningen die voor ondernemers op Haatland belangrijk zijn. Als gemeente faciliteren wij dit graag.”

De Industriële Club Kampen (ICK) heeft als ondernemersvereniging met de ondernemers op bedrijventerrein Haatland overleg gevoerd. Om de beoogde kwaliteitsverbetering op het bedrijventerrein te bereiken is door de ICK en de gemeente vervolgens een ondernemersfonds opgericht. De ondernemers leveren een bijdrage aan dit fonds door het betalen van reclamebelasting.

De overeenkomst is namens de gemeente Kampen ondertekend door wethouder economie Bas Wonink en namens de stichting door de heren Hans Vermeer en Willem van der Haven. Naast de ontwikkelingen op Haatland is de gemeente Kampen ook in overleg met ondernemers op bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk. De oprichting van een ondernemersvereniging of stichting en het continueren van cameratoezicht zijn daar onderwerp van gesprek.